Brussel

Solvay Campus Brussel, een multibedrijvenpark en hoofdzetel van de Groep

 Headquarters Solvay Click to enlarge
Ongeveer 1.300 mensen zijn tewerkgesteld op de site van Solvay Campus in Brussel, waar niet alleen verschillende vennootschappen van de Groep verzameld zijn, maar ook externe ondernemingen van de Groep.

Solvay

Het hoofdkwartier van de Groep en die van een aantal businesses zijn gevestigd op Solvay Campus, net zoals de supportfuncties van de hele Groep en de onderzoeksactiviteiten, met name diegene die zich toeleggen op de nieuwe producten.    


 Belgium Brussels Headquarters Solvay Click to enlarge
De site van Solvay Campus huisvest ook andere ondernemingen die geen deel uitmaken van de Groep, zoals:

 • Ineos, polyolefinen (Olefins and Polymers Europe)
 • Plastic Omnium - Auto Inergy Division, gespecialiseerd in de ontwikkeling van systemen op brandstof voor de automobielsector
 • Corden Pharma, productie van peptiden
 • Saroléa, elektrische motorfabrikant

Solvay Campus - Creatieve Connecties

Schmidt Hammer Lassen Architects_Solvay HQ_Quad Campus_Main imageClick to enlarge
Solvay heeft gekozen voor het project dat werd voorgesteld door het consortium bestaande uit het Deens bureau Schmidt Hammer Lassen Architects en de Belgische firma’s MODULO Architects en VK Engineering. Hun ontwerp zal de medewerkers van Solvay bijeenbrengen in één gebouw met dynamische ruimtes voor open samenwerking en co-creatie en geeft Solvays pioniersgeest weer in wetenschappelijke innovatie en haar ambities voor duurzaamheid. 
“Solvay heeft de afgelopen zes jaar een van de diepgaanste bedrijfstransformaties in haar 155-jarige geschiedenis ondergaan. Dit project luidt een nieuw tijdperk in voor de langetermijngroei van de Groep en zal tot hechtere connecties en grotere creativiteit tussen collega's, klanten en bedrijven leiden,”zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.
De werkzaamheden voor het nieuwe gebouw op de Solvay Campus in Neder-Over-Heembeek, ten noorden van Brussel, zullen naar verwachting halverwege 2019 beginnen en tegen 2021 klaar zijn.

Innovaties in chemie en geavanceerde materialen

Schmidt Hammer Lassen Architects_Solvay HQ_Sketch 01Click to enlarge

Solvay transformeren

Sinds het begin van de 21ste eeuw is het tempo waarin de wereld verandert, aanzienlijk versneld. Nieuwe materialen en technologieën zorgen voor een omslag in maatschappelijke processen. Voor Solvay zijn deze wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen de aandrijvers van de recente radicale transformatie van haar bedrijfsportefeuille. Als een pionier in de wetenschappen, heeft Solvay zich tijdens haar 155-jarige bestaan steeds weten aan te passen, maar voerde tussen 2012 en 2018 het tempo van verandering op. Strategische transacties (ongeveer 50, waarvan overnames van bedrijven, complementaire technologieën en desinvesteringen) hebben de focus van de Groep verlegd van traditionele, hoogvolume producten naar snelgroeiende, hoogwaardige geavanceerde materialen en speciale chemicaliën afgestemd op de specifieke behoeften van markten en klanten. Deze transformatie wordt aangestuurd door een duidelijke visie voor Solvay en haar rol in de samenleving.

De visie van Solvay

Innoveren, samenwerken, duurzaam handelen voor de samenleving, open en verbonden zijn met de wereld - dit is de leidraad voor Solvays transformatie en de herbestemming van de site waar de Groep sinds 1953 verschillende van haar activiteiten huisvest. De site in Neder-over-Heembeek, ten noorden van Brussel, is verouderd - sommige gebouwen staan er zo’n 60 jaar. Er werken ongeveer 1.000 medewerkers van Solvay in meer dan 20 gebouwen op 22 hectaren. Deze spreiding belemmert samenwerking en interactie.

Hoe de architect Solvays visie vertaalde

Schmidt Hammer Lassen Architects_Solvay HQ_LobbyClick to enlarge

Selectie van architect

Om Solvays visie tot leven te brengen, werden architecten uitgenodigd deel te nemen aan een internationale wedstrijd. Midden 2017 werden 24 architectuurpraktijken voorgeselecteerd om daarna een shortlist over te houden van vijf teams van architecten, technische bedrijven, landschapsspecialisten, duurzaamheidsexperts en meer. De medewerkers van Solvay, waaronder de jongste professionals, konden de shortlist evalueren nog voordat de jury koos voor het winnende consortium: 
 • Schmidt Hammer Lassen, een Deens architectenbureau.
 • Modulo, een Belgische architectuurpraktijk.
 • VK Architects & Engineers, een Belgische firma.

Waarom Schmidt Hammer Lassen ?

Met het winnende voorstel van Schmidt Hammer Lassen wordt de Solvay Campus veranderd in een dynamisch geheel dat de open samenwerking en gezamenlijke creatie tussen interne en externe belanghebbenden zal stimuleren. Centraal in dit geheel is het nieuwe hoofdgebouw, met daarin Solvays hoofdzetel, bedrijfseenheden, laboratoria en O&I-werkplaatsen. 
Deze open, lichte en gastvrije structuur zal Solvay-medewerkers bijeenbrengen in één gebouw waar labs en kantoren naast elkaar liggen en zo communicatie, samenwerking en innovatie stimuleren.Een zone in het zuidoostelijke deel van de Campus is bestemd voor de huisvesting van bedrijven van buitenaf, startups, onderzoekscentra en universiteiten. Enkele van de belangrijkste redenen waarom Solvay voor dit team heeft gekozen zijn: 
 • De visie voor een levendige, groene omgeving, en voor het hoofdgebouw.
 • De uiterst hoogwaardige duurzaamheidsreferenties om aan de vereisten voor BREEAM-certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) te kunnen voldoen.
 • Het ontwerp van werkplaatsen en gemeenschappelijke ruimtes die communicatie, samenwerking, flexibiliteit en Solvays nieuwe manier van werken vergemakkelijken.
 • Snellere innovatie, met twee verdiepingen in het hoofdgebouw bestemd voor O&I.
 • Een ruimte die het welzijn en de balans tussen werk en privé bevordert.

Ambities voor duurzaamheid

Schmidt Hammer Lassen Architects_Solvay HQ_EntranceClick to enlarge

Nieuwe manieren van werken

Solvays klanten, in geavanceerde markten zoals de luchtvaart, de auto-industrie en smart devices, eisen een zo snel mogelijke levering van technologische innovaties, toptalent en een persoonlijke service. Om koploper te blijven in innovaties en om haar klanten het best te bedienen, moet Solvay wendbaar en flexibel zijn.
Sinds 2017 zijn medewerkers van Solvay betrokken bij een project om de Groep sneller te maken, met eenvoudigere en minder processen en kortere communicatielijnen. Dit schept meer vrijheid en stimuleert medewerkers om extern te denken en meer tijd met klanten door te brengen in het samen ontwikkelen van oplossingen.

Koolstofneutraal

Solvay heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met actieplannen die het gebruik van energie, grondstoffen en water optimaliseren. Solvay streeft ernaar om haar bedrijfsafval en de impact van haar productieprocessen op de lucht-, water- en bodemkwaliteit tot een minimum te beperken. 
Het nieuwe slimme gebouw zal koolstofneutraal zijn, dankzij het gebruik van geothermische energie, zonnecellen (waarmee je 1,5 voetbalveld mee zou kunnen bedekken) en natuurlijke ventilatie. Regenwater zal zoveel mogelijk worden opgevangen en hergebruikt. Tal van digitale applicaties zullen bijdragen aan het slimme energiegebruik van het gebouw.

O&I in de schijnwerpers

Schmidt Hammer Lassen Architects_Solvay HQ_Facade zoomClick to enlarge

Onderzoek

Met het nieuwe hoofdgebouw en zijn O&Icentrum zal Solvay zich in de kijker spelen, terwijl de Campus interne en externe benaderingen van O&I zal vergemakkelijken. 
In deze configuratie zal het Material Science Application Center, dat naar verwachting in 2020 opengaat, een prominente plaats krijgen vanwege het strategische belang ervan voor Solvay en voor de behoeften van de klant. Vanuit dit centrum zal het onderzoek naar thermoplastische composietmaterialen worden aangestuurd waarmee het Solvays transformatie weergeeft naar een leider in geavanceerde lichtgewicht- of metaalvervangende materialen. Het centrum zal de samenwerking stimuleren tussen de experts van Solvay en haar klanten met digitale modellering en prototypering van onderdelen door 3D-printen; virtual engineering; geavanceerd mechanisch testen en validatie van nieuwe composietmaterialen en materialen voor speciale polymeren.
Het zal ook een incubator herbergen, een gloednieuw concept bij Solvay, om de impact van projecten met een sterk groeipotentieel te maximaliseren. Andere aspecten van Solvays benadering van O&I zijn drie gespecialiseerde units: 
 • Analysis Group, gericht op materiaalen milieuwetenschap, het gebruik van polymeren en corrosie. 
 • Polymers Group, gericht op High Barrier Polymers, die vooral worden toegepast voor voedsel- en medicijnverpakkingen.
 • Product Development Group, gericht op nieuwe materialen, water- en gasbehandeling en de productie en toepassing van waterstofperoxide.

Open innovatie

Ware innovatie moet ook naar buiten kijken en groeit door samenwerking. Solvay versterkt dan ook de banden met externe onderzoeksen innovatiepartners zoals startups, onderzoekscentra en universiteiten. Het is
de ambitie om het hart te worden van een ecosysteem van O&I in de drie Benelux-landen. 
Om deze mentaliteit van open samenwerking te bevorderen, zullen Solvay-teams workshops organiseren waar bezoekers en partners praktische ervaringen kunnen opdoen samen met de O&I-experts van de Groep, of enkele van Solvays nieuwste producten en diensten kunnen tonen tijdens rondleidingen. 
Daarnaast zal een flexibel en modulair Art-Tech Lab informatie leveren aan externe partners en startups. Het Lab zal Solvays O&I-kennis belichten door het visualiseren van werk in ontwikkeling en het presenteren van afgewerkte producten.

Site_1_2000_C