CEO's van Belgische topbedrijven geven ministers positieve boodschap mee voor COP21

  COP21 Click to enlarge

In aanwezigheid van vice-eersteminister Didier Reynders en Marie-Christine Marghem, minister van Energie en Leefmilieu, organiseerde Jean-Pierre Clamadieu een ongewone Belgische coalitie van CEO's en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij die ijveren voor een ambitieus bindend akkoord in Parijs. 

Ze ondertekenden allemaal een open brief waarin ze vragen actie te ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De brief werd onder meer ondertekend door Electrabel, Eneco, de Haven van Antwerpen, Janssen Pharmaceutica, KBC, Nestlé, Solvay, Umicore en Unilever en leiders van milieuorganisaties zoals Bond Beter Leefmilieu (de overkoepelende organisatie voor meer dan 140 milieuorganisaties in Vlaanderen), Natuurpunt en WWF. 

De bedrijfsleiders sporen de Belgische overheden aan om ambitieuze doelstellingen te bereiken - "We steunen de Belgische delegatie in hun opzet om een wettelijk bindend klimaatakkoord te onderhandelen", staat er in de brief. De ondertekenaars willen ook dat het akkoord streeft naar een strengere doelstelling voor koolstofvermindering tegen 2050.

Marie-Christine Marghem, minister van Energie en Leefmilieu, waardeerde dit initiatief en vice-eersteminister Reynders benadrukte dat dit een belangrijke publieke verklaring is.

Om dit evenement af te ronden benadrukte Jean-Pierre Clamadieu de noodzaak van een globaal bindend akkoord, "hoe sterker het akkoord, hoe beter", zei hij. Net als veel andere panelleden beschouwt hij innovatie als de kern van wat de bedrijfswereld kan bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot.