COP21

Solvay bindt mee de strijd aan tegen de klimaatverandering

 cop21 Click to enlarge
Talrijke, uiteenlopende menselijke activiteiten veroorzaken broeikasgassen. Naast de aangroei van de wereldbevolking neemt ook de problematiek rond de klimaatverandering toe.

Solvay is van mening dat een wereldwijd systeem voor CO2-heffingen dat wordt toegepast op alle economische domeinen een doeltreffend en eerlijk middel is om klimaatverandering tegen te gaan en de temperatuurstijging tot 2 °C te beperken. Een stevig en gezamenlijk engagement van de industrie vormt een primordiale voorwaarde voor de overgang naar een koolstofarme economie.


Overheden en bedrijven moeten hun krachten bundelen in de strijd tegen de klimaatverandering.
Jean-Pierre Clamadieu, voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO


Solvay zet zich actief in tegen de klimaatopwarming en is lid van verschillende groepen en verenigingen, zoals: 
  
 • WBCSD (Jean-Pierre Clamadieu is lid van het Uitvoerend Comité)  
 • World Economic Forum
 • Caring for Climate
 • UN Global Compact
 • Carbon Pricing Leadership coalition 
 • The SHIFT Belgium
 • Business Proposals for COP 21 van de AFEP

Asking more from chemistry

Solvay reikt heel wat oplossingen aan om de klimaatverandering tegen te gaan, meer bepaald binnen de volgende domeinen: 
 • Mobileit om transport en milieu met elkaar te verzoenen 
 • energiezuinige gebouwen met een uitstekende thermische isolatie
 • industrie waarbij prestaties, energetische efficiëntie en een lage CO2-afdruk hand in hand gaan
 • biogebaseerde chemie om het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen (Ocalio™, Augeo™, gebrande biomassa)

Solvay verbindt er zich ook toe om de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen en heeft hoofddoelstellingen voor 2025 vastgelegd: 
 • De CO2-impact van zijn activiteiten met 40 % terugschroeven, dit wil zeggen de uitstoot van broeikasgassen per euro toegevoegde waarde. Verder zal Solvay vanaf 1 januari 2016 een interne CO2-prijs van € 25 per ton hanteren om bij zijn investeringsbeslissingen rekening te houden met de klimaatopwarming.
 • 40 % van zijn omzet realiseren met oplossingen die voldoen aan de vereisten voor duurzame ontwikkeling: aan de hand van zijn analysetool ‘Sustainable Portfolio Management’ zal Solvay de mogelijkheden op dit vlak bekijken. Wat innovatie betreft, gaan onze prioriteiten onder andere uit naar het ontwikkelen van nieuwe oplossingen om voertuigen of vliegtuigen lichter te maken en zo de CO2-uitstoot te verlagen, alsook naar bestanddelen voor vooruitstrevende formules die hoge landbouwprestaties mogelijk maken met respect voor het milieu.

Om Solvay’s overgang naar een koolstofarme economie vlot te laten verlopen, is elke investeringsbeslissing gebaseerd op de interne koolstofprijs. Op groepsniveau wordt er een waarde (die hoger ligt dan de marktwaarde voor CO2-uitstoot) bepaald om voor elk project de besparingen op het vlak van uitstoot te meten. Zo kan de Groep haar middelen aanwenden voor de best presterende projecten.
Solvay doet onderzoek naar innovaties die vandaag en morgen het verschil zullen maken, zoals het omzetten van COin grondstoffen, kringloopeconomie en voortdurende stimulatie van zonne-energie.

Het partnerschap in Solar Impulse is een symbolische stap op het pad van durf en pioniersschap dat Ernest Solvay 150 jaar geleden insloeg. Dankzij vooruitstrevende chemie werd de droom Solar Impulse werkelijkheid in de vorm van een uitzonderlijk licht vliegtuig dat uitgerust is met zonnecellen en ultrarenderende batterijen. Daardoor kan het dag en nacht vliegen, zonder enige uitstoot.logosCOP21-2